คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์และทบทวนมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 220 ครั้ง

              วานนี้ (28 พ..64) ที่ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  ครั้งที่ 17/ 2564 โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม  จากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยระลอกใหม่  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 94 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 4 วันที่ผ่านมา เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 89 รายและยังคงรักษาในโรงพยาบาล 4 ราย ในที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาและทบทวนมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดพะเยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ การขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 การขอเพิ่มสถานที่กักกันโรค Local Quarantine ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและการขอประเมินสถานที่เพื่อกำหนดเป็นสถานที่กักกันโรค ในพื้นที่เพิ่มเติม มีการรายงานการดำเนินงานตามมาตรการสถานที่กักกันโรค ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำและอำเภอปง เพื่อสกัดกั้นการนำเชื้อโควิด19 เข้าสู่จังหวัด

            จากนั้นได้รายงานความก้าวหน้าการจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา  มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 296,276 ราย  ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงภาครัฐและเอกชน เช่น บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บริการประชาชน พนักงานขนส่งสาธารณะ พนักงานร้านอาหารและโรงแรม ขณะนี้จังหวัดพะเยาได้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7,978 คน สำหรับยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 117,711 คน คิดเป็นร้อยละ 84.54 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ