สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 320 ครั้ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา ประจำปี  2564

             เมื่อเร็วๆ นี้ นายพินิจ แก้วคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ณ บริเวณท่าเรืออเมซอนหนองเล็งทราย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาลมหายใจจังหวัดพะเยา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักหนองเล็งทราย ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่ให้เกิดความรุนแรง หรือหากเกิดเหตุการณ์แล้ว สามารถบริหารจัดการให้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเผาป่า โดยส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ ให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง ควบคู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักและหวงแหนป่า และการลดปริมาณเชื้อเพลิง

            อย่างไรก็ตาม ยังมีการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ได้แก่ พะยูง ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม สะเดา และหว้า ชนิดละ 100 ต้น รวมประเภทไม้ยืนต้นจำนวน 600 ต้น และประเภทไม้สวยงาม ได้แก่ ราชพฤกษ์ ทองอุไร หางนกยูงฝรั่ง และกัลปพฤกษ์ ชนิดละ 100 ต้น รวมประเภทไม้สวยงาม จำนวน 400 ต้น เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ อีกทั้งการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า ได้แก่ กิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยนำเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก การสาธิตการอัดใบไม้เป็นก้อน การทำเสวียนเพื่อเก็บเศษใบไม้ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ