ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เดินทางเข้ามารับตำแหน่งใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 200 ครั้ง

               วันนี้ (31 พ.ค.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่าชาดจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา , อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง , พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง , ศาลพระภูมิศาลากลางจังหวัดพะเยา , พระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 และกราบไหว้พระในห้องปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดพะเยาร่วมต้อนรับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ