ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ออกตรวจเยี่ยมอำเภอ พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการในสังกัด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 248 ครั้ง

             นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ออกตรวจเยี่ยมอำเภอและมอบนโยบายให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง และอำเภอจุน โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมในคณะด้วย

           โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  , มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพะเยา  ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษต การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพะเยาในอนาคต การตั้งด่านวันจันทร์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันคัดกรองการแพร่ระบาดโควิด19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ