โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นำร่อง 3 ตำบล จำนวน 60 โดส

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 206 ครั้ง

            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย จำนวน 60 คน โดยครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ารับการฉีดเข็มแรก พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนและบุคลากร ที่เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

            การฉีดวัคซีนโควิด-19 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยดี มีรูปแบบการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประเดิมวันแรกวานนี้ (7 มิ.ย.64) เป็นกลุ่มสูงวัยและกลุ่มเสี่ยง 7 โรค มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามนัด ต่อจากนี้จะมีการนัดหมายผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตและบุคลากร ซึ่งได้ลงทะเบียนผ่านระบบ “มพ.พร้อม” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวันเวลาในการฉีดวัคซีนให้ทราบต่อไปในระบบ “มพ.พร้อม”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ