จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 5 แก่กลุ่มอาชีพเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และ อสม.

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 127 ครั้ง

จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 5 แก่กลุ่มอาชีพเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และ อสม. ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 14,653 ราย

             ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ณ จุดให้บริการวัคซีนโควิด19 เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ภายในศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วย นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

            โดยในครั้งนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มอาชีพเสี่ยง ได้แก่ ครู ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานส่งของ พนักงานบริการในร้านอาหารและตลาด 2.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ และ 3.อสม. เข็มที่ 1รอบที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 555 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด โดยวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และภายหลังการได้รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 14,653 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ