จังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 80 ครั้ง

            นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยสำนักงานจังหวัดพะเยา ได้เสนอนำร่องจัดทำระบบ GIS สืบค้นข้อมูลแหล่งน้ำใต้ดินจังหวัดพะเยา ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวด ที่จะต้องมีการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตลอดทั้งปี ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง

            ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ชี้แจงให้อำเภอทุกอำเภอรับทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพะเยาแล้ว ซึ่งจังหวัดพะเยา มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการนำระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น หมู่บ้าน ทุกระดับจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานน้ำของตนเอง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่โดยจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่รวบรวบข้อมูลเรื่องน้ำของตนเอง  มีคณะงานเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณ  ซึ่งหากมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะในระดับพื้นที่  ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายน้ำของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ