สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 179 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 128 ครั้ง

            สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย (ผู้ป่วยรายที่ 173 -179 ของจังหวัด) ในพื้นที่อำเภอภูซาง 4 ราย เชียงคำ 1 ราย ปง 1 ราย และแม่ใจ 1 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 173 อายุ 23 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เชื่อมโยงกับการเข้ารับการรักษาที่ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ผู้ป่วยรายที่ 174 อายุ 11 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซางไม่มีอาการ สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัวเดียวกัน , ผู้ป่วยรายที่ 175 อายุ 30 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัวเดียวกัน , ผู้ป่วยรายที่ 176 อายุ 5 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง ไม่มีอาการ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค , ผู้ป่วยรายที่ 177 อายุ 46 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ เดินทางมาจากเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ มีบุคคลในที่ทำงานเดียวกันป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด19 , ผู้ป่วยรายที่ 178 อายุ 33 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ไม่มีอาการ สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัวเดียวกัน , และผู้ป่วยรายที่ 179 อายุ 2 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีอาการไข้ ไอ สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัวเดียวกัน ขณะนี้ทุกรายได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  

              ทำให้จังหวัดพะเยามียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 179 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา 81 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 97 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ และใช้แอฟไทยชนะ

            สำหรับ ข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 จากแอฟพลิเคชั่นไทยชนะ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 พบว่า มีผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดพะเยาจำนวน 138 คน แบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 16 คน , พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 9 คน , พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 6 คน , และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 107 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ