คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและอำเภอ ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

              ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25/2564 โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม

               ทั้งนี้ จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 185 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 101 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 83 รายและมีผู้เสียชีวิต1 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 2 ราย ( ผู้ป่วยรายที่ 184 -185 ของจังหวัด ) ผู้ป่วยรายที่ 184 เพศหญิง อายุ 18 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มีอาการไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในครอบครัว (มาจากจังหวัดชลบุรี) และผู้ป่วยรายที่ 185 เพศหญิง อายุ 15 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ไม่มีอาการ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว มีการรายงานสถานที่กักกันเพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด Local Quarantine จังหวัดพะเยา แยกรายอำเภอ ความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง (ที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า) และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 20,738 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.62 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

              อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการกระจายวัคซีนโควิด19 ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,000 ราย ให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ การกำหนดแนวปฏิบัติกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมาตรการด้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 แบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด กรณีปิดสถานที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ให้รายงานตัว ณ สถานที่กักกันที่ราชการกำหนด และสแกน พะเยาชนะ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ