จัดหางานพะเยา เตือนภัยนายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนหางาน อ้างส่งไปทำงานต่างประเทศได้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

               นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันขบวนการหลอกลวง

คนหางานไปทำงานต่างประเทศ อาศัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โฆษณาการจัดหางานทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่า คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน และสามารถพาไปทำงานต่างประเทศได้ แม้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการรายละ 10,000 - 50,000 บาท แบ่งเป็นค่าดำเนินการ ค่าออกวีซ่า ค่าประกันภัย ฯลฯ ภายหลังรับเงินจะตัดขาดการติดต่อ จนผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงและเข้าแจ้งความดำเนินคดี เนื่องจากแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศถือเป็นกลุ่มแรงงานที่นำร้ายได้เข้าประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระ ทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้มีการสอดส่องดูแล และตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผู้คิดฉวยโอกาสจากสถานการณ์ดังกล่าวหลอกลวงคนหางาน หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่า สามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงนั้น ได้ไปซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุก 3 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งประเทศที่พบคนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ แคนาดา สวีเดน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และนิวซีแลนด์

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอให้คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ตลอดจนประเทศที่ จะไปจากเจ้าหน้าที่ ของกรมการจัดหางาน

ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินหรือโอนเงินให้กับผู้ใด และสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-887263 ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์www.doe.go.th/phayao

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ