จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ขณะที่จังหวัดพร้อมรับชาวพะเยากลับบ้าน ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

              สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย  เป็นผู้ป่วยรายที่ 196-198 ของจังหวัด โดยผู้ป่วยรายที่ 196 - 197 อายุ 28 ปีและ อายุ 37 ปี เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่ในพื้นที่ตำบลขุนควร อำเภอปง ไม่มีอาการ อาชีพค้าขายในตลาด ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเยี่ยมลูกที่ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล แผนก ICU เข้ารับการกักตัวที่สถานที่กักกันเพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด Local Quarantine  และผู้ป่วยรายที่ 198 อายุ 45 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง ไม่มีอาการ เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ( มางานศพพ่อ ) มีเพื่อนในที่ทำงานเดียวกัน ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้จังหวัดพะเยามียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 198 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 59 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 138 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

            ขณะที่จังหวัดพะเยาได้เปิดสายด่วนพร้อมแนวทางการขอเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด19 กับหน่วยบริการในจังหวัดพะเยา กรณีผู้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดพะเยา และประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-409123 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ