นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 581 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ติดตามโครงการที่สำคัญของรัฐบาล รวมถึงการติดตามเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา พร้อมกราบสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งมารอให้การต้อนรับ  

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปที่สวนสาธารณะ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา โดยมีประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก เดินทางมารอให้การต้อนรับและพบกับนายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดน่าน และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรและสมุนไพรที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ