บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จับมือเทศบาลเมืองพะเยา เดินหน้าโค้ดดิ้งเสริมทักษะให้นักเรียนในยุคดิจิทัล

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

              ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา เข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล

            ทั้งนี้ NT ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทีมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการ  Smart Kids Code หลักสูตร “การสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวในหุ่นยนต์ Hockey 2” ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 โรงเรียนอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ