คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่และตั้งศูนย์กักกันโรคแห่งรัฐระดับอำเภอครบทุกอำเภอพร้อมขยายเพิ่มในระดับตำบล

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 153 ครั้ง

                ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 27/2564  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 16/2564

                จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  1 ราย เพศหญิง อายุ 24 ปี  ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ อาชีพรับจ้าง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีอาการไข้ ไอ ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน มีจำนวน 9 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 281 ราย โดยมีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 184 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 96 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่รายงานความก้าวหน้าการจัดบริการวัคซีนโควิด19 โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 30,931 ราย คิดเป็นร้อยละ16.63 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 ไปยังโรงพยาบาลสนามที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 98 เตียง ขณะนี้มีคนพะเยากลับบ้านจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีจำนวน 79 ราย

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการกระจายวัคซีนโควิด19 ที่จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12- 18 กรกฎาคม 2564) จำนวน 4,750 ราย ให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพิ่ม 1 แห่ง ณ บริเวณบ้านโซ้ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและขยายเวลาการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ทั้ง 3 ด่าน ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กำหนดสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่อำเภอภูกามยาว ทำให้ทุกอำเภอมีสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine) ครบทุกอำเภอและการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล เช่น ที่อำเภอดอกคำใต้ ได้สำรวจความพร้อมของสถานที่กักกันโรคระดับตำบล จำนวน 11 แห่ง สามารถรองรับผู้เข้ารับการกักตัวได้ 65 คนอีกทั้งเตรียมความพร้อม ในการแยกกักตัวที่บ้านและชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ