องค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดเวทีแถลงข่าวสภาองค์กรผู้บริโภคและพัฒนาความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 165 ครั้ง

องค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดเวทีแถลงข่าวสภาองค์กรผู้บริโภคและพัฒนาความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ในการปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันนี้ (13 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ องค์กรผู้บริโภคพะเยาประกาศจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 โดยมีนายต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาผู้บริโภค พร้อมด้วย นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองประธานสภาผู้บริโภค และนางสาวพวงทอง ว่องไว เลขาธิการสภาผู้บริโภค ได้ร่วมกันแถลงข่าวสภาองค์กรผู้บริโภคและพัฒนาความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ และมีหัวหน้าส่วน ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

            นายต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาผู้บริโภค กล่าวว่า จากที่ผ่านมาในฐานะองค์กรของผู้บริโภคที่ทำงานด้านการคุ้มครองและพิทักษ์ของผู้บริโภค ด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ จนสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายขององค์กรผู้บริโภคจำนวน 21 กลุ่ม กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดพะเยาและร่วมต่อสู้ให้เกิดกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้บริโภค ในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจนถึงปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรผู้บริโภครวมตัวกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ในการปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์ จากเหตุที่มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา รวมทั้งนำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ผลักดันให้เป็นนโยบายในระดับจังหวัดต่อไป

            ทั้งนี้ สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเย พร้อมที่จะเข้าไปเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมให้เกิดองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาให้มากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ