จังหวัดพะเยาและการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 144 ครั้ง

               วันนี้ (15 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อหารือในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็มเอเอคอนซัลแตนท์ จำกัด , บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด , และบริษัท ทีมคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียวิ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ปรึกษา ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565 รวม 180 วันหรือ 6 เดือน เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน ตามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนแบ่งเป็น 6 ตอน สำหรับแนวเส้นทางโครงการผ่านจังหวัดแพร่ 23 ตำบล 5 อำเภอ จังหวัดลำปาง 7 ตำบล 1 อำเภอ จังหวัดพะเยา 9 ตำบล 3 อำเภอ และจังหวัดเชียงราย 19 ตำบล 7 อำเภอ จะไปสิ้นสุดโครงการ ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 323 กิโลเมตร มีสถานีทั้งสิ้น 26 แห่ง

            สำหรับงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ จะได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด โดยนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน แนวเส้นทางโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

             นอกจากนี้ยังมีการประชุมประชาสัมพันธ์ระดับตำบล นำเสนอรายละเอียดโครงการระยะเวลาดำเนินงานขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เกณฑ์การกำหนดค่าทดแทน รวมทั้งสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ของผู้ถูกเวนคืน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ถูกเวนคืน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ