คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 190 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 การเคลื่อนย้ายคนจากต่างจังหวัด ศบค.มีข้อสั่งการใหม่  รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด19 แบบบูรณาการ             

               ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานายโชคดี  อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทุกแห่งและส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 จำนวน 26,208 ราย ผลการตรวจพบการติดเชื้อ จำนวน 409 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.56 เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 228 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 180 ราย จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 สะสมทั้งหมด 409 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 212 ราย และผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน จำนวน 197 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 18 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 12 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 201-212 ของจังหวัดพะเยา ในจำนวนนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน (ห้างสรรพสินค้า) จำนวน 10 ราย

            ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและอำเภอเมืองพะเยา ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค จากเหตุการณ์ Cluster ห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานโดยหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 426 ราย พบการติดเชื้อ 3 ราย  และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย , วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2564 ปิดห้างสรรพสินค้า ทำความสะอาด (Big Cleaning) พร้อมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ หลังพบผู้ป่วยรายสุดท้าย 14 วัน (ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

            อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 34,981 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ฉีดวัคซีน การเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม อาคารอัฒจันทร์ 2 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา การมอบหมายภารกิจการเตรียมการและเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยาของทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การมอบหมายภารกิจในส่วนสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในที่ประชุมรับทราบแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19สลับ สำหรับประชาชน และมีมติเห็นชอบให้การฉีดวัคซีนโควิด19สลับ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เห็นชอบแผนการขอสนับสนุนวัคซีนโควิด19 mRNA 15,000 โด๊ส ผ่านสภากาชาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เห็นชอบในหลักการเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ LQ มีความเพียงพอ โดยใช้ระยะเวลากักตัว 14 วัน อยู่ใน LQ 10 วัน และกักตัวต่อที่บ้านอีก 4 วัน กรณีบ้านไม่พร้อมให้กักตัวที่ชุมชน ทั้งนี้ให้หารือกับ ศบค.สาธารณสุข ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เห็นชอบในการจัดบริการผู้ป่วยโควิด19 แบบ Home Isolation ตามแนวทางปฏิบัติฯ กรมการแพทย์ รวมทั้งเห็นชอบการกำหนดสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด (Local Quarantine) เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และภูซาง    

            สำหรับมาตรการการควบคุมโรคโควิด19 แบบบูรณาการตามสถานการณ์พื้นที่ที่ประกาศใหม่ ซึ่งจังหวัดพะเยาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม จึงได้งดกิจกรรมการใส่บาตรวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป การเลื่อนการจัดงานหอการค้าแฟร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2276/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ มีการกำกับให้มีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด   ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ