ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบไก่พื้นเมืองกระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้า พร้อมสาธิตการผสมอาหารไก่พื้นเมือง เพื่อลดต้นทุนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 164 ครั้ง

              นายสัตวแพทย์ สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงานและรักษาการปศุสัตว์อำเภอปง มอบปัจจัยการผลิตกลุ่มเกษตรกรบ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา ภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้นำไก่กระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้า มอบให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเพาะขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริม ตลอดจนในการพัฒนาเป็นอาชีพ ซึ่งวัฒนธรรมของชาติพันธุ์จะนิยมบริโภคไก่กระดูกดำและใช้ไก่ประเภทนี้ในการทำพิธีกรรม โดยในแต่ละปีในพื้นที่จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 2,000 ครัวเรือน จากตัวเลขการวิจัยพบว่า 1 ครัวเรือนของชาติพันธุ์ จะใช้ไก่บริโภคและทำพิธีกรรม ประมาณ 33 ตัว/ปี/ครัวเรือน ดังนั้นจึงมีปริมาณความต้องการไก่กระดูกดำมากกว่า 66,000 ตัว/ปี กลุ่มชาติพันธุ์จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาการเลี้ยงไก่กระดูกดำแบบครบวงจร ภายใต้นโยบายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาที่มีโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง โดยเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนไก่กระดูกดำในครั้งนี้จะบรรจุอยู่ในโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อเกษตรกรจังหวัดพะเยา

            นอกจากนี้ ยังได้ทำการสาธิตการผสมอาหาร เพื่อลดต้นทุนสำหรับไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้เรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่เกิดจากท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วเมล็ดแห้ง ใบกระถินแห้ง มาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร ซึ่งเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่กระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้า) ให้เพียงพอต่อการบริโภคพัฒนาไปสู่การแปรรูป เช่น ไก่ดำตุ๋นยาจีน ไก่ดำคั่วชา ไก่ดำย่างสมุนไพร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ภายหลังสถานการณ์โควิดสงบลง จะได้มีโอกาสชิมรสชาติของไก่กระดูกดำ เป็นสิ่งที่คาดหวังและจะพัฒนาด้วยการใช้วิกฤตมาเป็นโอกาส ซึ่งไม่มีความย่อท้อในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ