จังหวัดพะเยา ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) จากสภากาชาดไทย ให้กับอำเภอต่างๆ ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 109 ครั้ง

            วันนี้ (22 ก.ค.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา คณะกรรมการเหล่าชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวสภากาชาดไทยจัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ตามการจัดกิจกรรมโครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน และจัดกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปีสภากาชาดไทยและกิจกรรมกระตุกหัวใจ Virtual Run 2 ล้านกิโลเมตร จากโครงการดังกล่าว สภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ประมาณ 1,100 เครื่อง เพื่อบริจาคส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขติดตั้งดูแลบำรุงรักษาในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ใช้ในยามฉุกเฉิน 

            โดยจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน 10 เครื่อง โดยกำหนดติดตั้งตามอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยา ได้รับจัดสรรจำนวน 2 เครื่องติดตั้งจำนวน 2 จุด ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) และสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา , อำเภอจุนได้รับจัดสรร 1 เครื่องติดตั้ง ณ เทศบาลตำบลจุน , อำเภอเชียงคำได้รับการจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ , อำเภอเชียงม่วนได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงม่วนที่ 5  , อำเภอดอกคำใต้ได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ , อำเภอปงได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอปง , อำเภอแม่ใจได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ เทศบาลตำบลแม่ใจ , อำเภอภูซางได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง และอำเภอภูกามยาวได้รับการจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว

            ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะดูแลรักษาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในเขตอำเภอเมืองพะเยา สำหรับอำเภออื่นๆ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ