จังหวัดพะเยา เร่งเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่มีจำนวนมากขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 157 ครั้ง

                 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด19 (ไม่มีเตียงรักษา) ด้วยระบบ Call Center 054-409123 ถึง 124 ของศูนย์ประสานรับคนพะเยากลับบ้าน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 รับคนพะเยากลับมารักษาแล้ว จำนวน 399 ราย และจากปัญหาที่สะท้อนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน คือ การติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ที่ Call Center ไม่มีผู้รับสายหรือสายไม่ว่าง ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะดำเนินการเพิ่มโทรศัพท์ 2 คู่สาย เพิ่มโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์ 3 เบอร์ เพิ่มบุคลากรจากหน่วยงานอื่น จำนวน 6 คนต่อวัน ในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. และเพิ่มคอมพิวเตอร์อีกจำนวน 3 เครื่อง

            สำหรับปัญหาเตียงในโรงพยาบาลหลักในจังหวัดพะเยา ซึ่งโรงพยาบาลหลักบางแห่งมีจำนวนเตียงเต็ม ต้องรอการระบายผู้ป่วยเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามอาคารอัฒจันทร์ 2 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ศูนย์ประสานรับคนพะเยากลับบ้าน จะรับผู้ป่วยโควิด19 ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพะเยา และลำดับถัดไปจะรับคนพะเยาที่ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านไปอยู่ยังจังหวัดอื่นๆ มาเข้ารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งรัดจัดหาสถานที่ในการรองรับคนพะเยากลับบ้านที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาให้ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ตั้งอยู่อาคารโรงยิม มณฑลทหารบกที่ 34 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา (รองรับ 90-120 เตียง) และปรับปรุงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยจังหวัดพะเยา (Community Isolation) สามารถรองรับได้ 300 คน โดยให้ปกครองจังหวัดประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการบูรณาการงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการ

              จากนั้นนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 34 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ทั้ง 2 แห่งให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่กำลังเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดพะเยา โดยผู้ป่วยยืนยันจากกรุงเทพฯ ประสงค์เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้านมีอยู่จำนวน 471 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค.64)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ