ศูนย์ดำธรรมจังหวัดพะเยา ปรับมาตรการให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 85 ครั้ง

             นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทวีความรุนแรงขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเชื้อโรคที่กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย กระทรวงมหาดไทย ได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว จึงให้จังหวัดทุกจังหวัดยกระดับมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยาจึงได้ปรับแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยงดให้บริการกรณีประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

            ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่ต้องเดินทางหรือพบปะกับเจ้าหน้าที่ได้  5 ช่องทาง คือ 1.ทางไปรษณีย์โดยส่งหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 , 2.ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 054-449735 , 3.โทรศัพท์สายด่วน 1567 , 4. Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา , และ 5.ช่องทางอื่นๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ