สำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา มอบเงินให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 211 ครั้ง

              วันนี้ (3 ส.ค.64) นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ได้มอบเงินจำนวน 108,046.82 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ราย โดยมีนางฬัชน์สา ครุ่ยคำ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด เป็นผู้รับมอบเช็ค ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด ซึ่งการชำระหนี้แทนครั้งนี้ เป็นการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยมีสถานะหนี้ดำเนินคดีอยู่ในชั้นบังคับคดีหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันขายทอดตลาด

            ทั้งนี้ การชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืมเงิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้ที่ใช้บุคคลเป็นหลักประกันแห่งหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ