อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดโครงการ “อำเภอภูกามยาว จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 884 ครั้ง

อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดโครงการ “อำเภอภูกามยาว จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข” เพื่อร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

           นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “อำเภอภูกามยาว จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข” ณ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายมนตรีวิลาชัย หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกามยาว , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , ตำบลห้วยแก้ว , อสม. , และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าฝาง

            ทั้งนี้กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ