ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสาสะดือเมือง (เสาหลักเมืองโบราณ) โดยจะดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นสถานที่เชิงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

             นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายสมชาย จำปารัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมเสาสะดือเมือง (เสาหลักเมืองโบราณ) ที่อยู่ภายในบริเวณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นอกจากนั้น เยี่ยมชมอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา (หลังเดิม) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นสถานที่เชิงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยาต่อไป   

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเสาสะดือเมือง (เสาหลักเมืองโบราณ) และอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา (หลังเดิม) ให้เป็นสถานที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยาให้รุ่นลูกหลานของชาวพะเยาได้รับรู้รับทราบ รวมถึงจัดทำซอเพลง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยจะมีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยา อาทิ  3 กษัตริย์แห่งภูกามยาว (พญาเจือง พญาจอมธรรม พญางำเมือง) , 3 กษัตริย์แห่งล้านนา (พญางำเมือง พญามังราย พญาร่วง) , ศาลหลักเมืองภูกามยาว  , กว๊านพะเยา , ดอยบุษราคัม , วัดศรีโคมคำ (พระเจ้าตนหลวง) , วัดพระธาตุจอมทอง , และวัดพระเจ้านั่งดิน  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ