เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

            วันนี้ (18 ส.ค.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference “Application Zoom” จากห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายจรูญ สร้อยจิต นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ นางขวัญเรือน ยะกะจาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอปง นางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ นายเทวา ปัญญาบุญ เลขานุการฯ  นางนิษฐา วงหน่อแก้ว เหรัญญิกฯ คณะทำงาน MOU 4 ด้าน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมฯ ได้มีการทำพิธีมอบธงกาชาดจังหวัดภาค 10 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

         จากนั้น นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประธานในพิธีฯ ได้มอบนโยบายในการทำงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ที่ร่วมประชุม ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และโครงการของสภากาชาดไทย การนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป

            ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ยังคงระบาดในวงกว้าง อาจก่อให้เกิดการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ดังกล่าว โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน “Application Zoom” ในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ