ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 143 ครั้ง

ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ขณะที่จังหวัดพะเยามีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ร้อยละ 19.92 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนาย

             แพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ภายในบริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และนายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในนามจิตอาสาพระราชทาน ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 61,894 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.92 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

            ขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนในลำดับแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงท้องอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า กลุ่ม 608 พบว่า ในจำนวนนี้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.66 ผู้มีโรคเรื้อรัง ร้อยละ 17.89 และหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 16.83 ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยาในกลุ่ม 608 ดังกล่าวข้างต้นและประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ