จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้าน สู่เครือข่ายแห่งความดีงามศักดิ์สิทธิ์ ศรัทรา ปัญญา สั

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 193 ครั้ง

               นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จังหวัดพะเยา กิจกรรมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา ปัญญา สันติวิธี” ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 เป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ เพื่อนำมามอบแก่หมู่บ้านชุมชน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน

                โดยการจัดงานพิธีการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น และสร้างแรงจูงใจในการทำความดีต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

                สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมขน คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่น ตัวแทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 อำเภอ รวมจำนวน 50 คน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน ,  การมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน , การมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 9 รางวัล  การมอบโล่เกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 1 รางวัล ,  พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 หมู่บ้านชุมชน , และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ