จังหวัดพะเยา เตรียมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ใน 4 เส้นทาง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 184 ครั้ง

                 นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธินในจังหวัดพะเยาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวกว๊านพะเยา เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม  และได้รับแจ้งจาก นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ว่าเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต 34 เชียงราย และบริษัทสายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อวางแผนงานดำเนินการ โดยมีเส้นทางที่จะดำเนินการใน 4 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 บริเวณจากบริษัทกรีนวิง ถนนดอนสนาม - โรงแรมภูกลอง ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 เส้นทางที่ 2 บริเวณสุสานประตูเหล็ก ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เส้นทางที่ 3 บริเวณสี่แยกประตูชัย ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และเส้นทางที่ 4 บริเวณตัวอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 กันยายน 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ