สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ในขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 สะสมร้อยละ 29.51 ของกลุ่มเป้าหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

               นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ว่า ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้ ประชาชนจังหวัดพะเยาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 96,197 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 ของเป้าหมายประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 468,292 คน อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (27.75%) เชียงคำ (26.62%) และเชียงม่วน (26.49%) สำหรับในกลุ่ม 608 ( ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของเป้าหมายกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (39.19%) เชียงคำ (35.94%) และเชียงม่วน (34.53%)

ในขณะนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ของแต่ละอำเภอ ได้มีแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 เชิงรุกในชุมชน

            สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา มีกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19เชิงรุกในสัปดาห์นี้ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. พื้นที่ตำบลแม่ปืม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม , เวลา 13.00-16.00 น พื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่และพื้นที่ตำบลท่าจำปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี , วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. พื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำและพื้นที่ตำบลบ้านสาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง , เวลา 13.00-16.00 น พื้นที่ตำบลบ้านต๋อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม , วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. พื้นที่ตำบลบ้านตุ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตุ่น

และพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง , เวลา 13.00-16.00 น พื้นที่ตำบลท่าวังทอง

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง

            ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ และร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนตามหน่วยบริการนัดหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ