เทศบาลเมืองพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงให้กับพนักงานรักษาความสะอาดในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

               ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินและคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ และสามารถใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานได้อย่างถูกวิธี ให้กับพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและขนส่งกำจัดขยะเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ในแง่ของความปลอดภัย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้แทนมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ตลอดการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนหรือจุดอับสายตา พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมทั้งภาคบรรยายการและภาคปฏิบัติ เรื่อง อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) โดยกลุ่มเป้าหมายในวันนี้คือ พนักงานกวาดถนน, พนักงานประจำรถขนกิ่งไม้, พนักงานตัดหญ้า, พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่, พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล และพนักงานประจำสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวม 60 คน พร้อมตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงาน โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ