บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 และ ผู้ป่วยติดเตียง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 106 ครั้ง

             นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพะเยา พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม กุล่มภารกิจด้านปฐมภูมิ และเครือข่ายชุมชน ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 208 ราย ตำบลบ้านสาง 183 ราย และตำบลบ้านต๋อม 69 ราย รวมจำนวน 460 ราย โดยวัคซีนที่ฉีดเข็มแรกในครั้งนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค หลังจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้ โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ที่สำคัญบุคคลส่วนใหญ่ที่ฉีดวัคซีนนั้น เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นและป่วยติดเตียง โดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด

            อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ