โรงพยาบาลพะเยา ตรวจเชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ฟรี หลังพบผู้ติดเชื้อในตำบลแม่ต๋ำภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 137 ครั้ง

              นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ออกให้บริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองกลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำภูมินทร์ หลังพบผู้ติดเชื้อที่เข้าไปสถานที่ดังกล่าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ หากพบจะเป็นการจำกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองพะเยา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยา และทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 พร้อมทั้งได้รับข่าวสารที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงการป้องกันตัวเองทั้งอยู่ที่บ้านและเมื่อออกสู่พื้นที่ โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 173 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ