มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

             นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพะเยา ปี 2564 จำนวน 101 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

          สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิดำเนินการ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนั้น โดยได้มีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดเป็นประจำทุกปี เรื่อยมา ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ