ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพยาว”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

             วันนี้ (14 ก.ย.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพยาว” ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีคนพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเล่าเรื่องราวในอดีตของจังหวัดพะเยาผ่านภาพถ่ายและสะท้อนถึงคุณค่าของภาพเก่าประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยา และรวมทั้งเป็นการรวบรวมภาพถ่ายเก่าสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้มีการพิจารณาตัดสินการประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพยาว” ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวหทัยชนก แก้วหล้า ชื่อภาพ พระครูภาวนาธิคุณ (ครูบาอินโต คันทวังโส) พระเกจิอาจารย์แห่งเมืองพะเยา , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายศิริพงษ์ เจริญกุล ชื่อภาพ รถคอกหมู , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายศิริพงษ์เจริญกรุง ชื่อภาพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ภาพ 82 ปี รำลึกโอกาสทางการศึกษาของชาวพะเยา , ถนนที่เคยเดินทางที่เคยผ่าน , โรงเรียนประชาบำรุง , โรงเรียนยกเขียว ,งานกฐินสามัคคีอำเภอพะเยา และรางวัลชมเชย อีกจำนวน 30 รางวัล  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ