พะเยาปิดศูนย์พักคอยรอส่งต่อเพื่อรักษา โรงยิมเนเซี่ยมค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช มณ ฑลทหารบกที่ 34

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 123 ครั้ง

พะเยาปิดศูนย์พักคอยรอส่งต่อเพื่อรักษา โรงยิมเนเซี่ยมค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช มณ ฑลทหารบกที่ 34 ขณะที่การฉีดวัคซีนประชาชนชาวพะเยา ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 127,625 ราย หรือร้อยละ 27.26 ของเป้าหมายประชาชน

              เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 หลังศูนย์พักคอยรอส่งต่อเพื่อรักษามณฑลทหารบกที่ 34 ได้ปิดตัวลงวานนี้ (14 ก.ย.64) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายลง โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่เพิ่มจำนวน 4 ราย อาชีพ นักเรียน จากการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 400 ราย เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผาช้างน้อย ขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน มีจำนวน 4 ราย (กทม. 4 ราย) ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,685 ราย โดยมีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,560 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 118 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา มี 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและเชียงคำ รวมทั้งสิ้น 178 เตียง มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 12 ราย ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อรักษาและส่งต่อระดับอำเภอ CI ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯของอำเภอปง จำนวน 31 ราย

            ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 127,625 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.26 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ อ.เมืองพะเยา (34.95%) อ.เชียงม่วน (33.38%) และ อ.เชียงคำ (30.36% ) นอกจากนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในแต่ละอำเภอ ได้มีแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 เชิงรุกในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ