พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 123 ครั้ง

            นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจิตอาสา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 150 รูป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาค จากการสนับสนุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวัคซีนบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน เป็นวัคซีนที่ช่วยให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้เข้าถึง และได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ