จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 60 ครั้ง

             นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี พร้อมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ระดับจังหวัด โดยจังหวัดพะเยา มีนายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บัญชาการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

            ด้วยคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด รวมทั้งเห็นชอบให้จังหวัดและอำเภอจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเถรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน และพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย

            ทั้งนี้จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดจังหวัดพะเยา ขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเงินและส่งมอบเงิน โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระบรมมหาราชวัง ชื่อบัญชี โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เลขที่บัญชี 0612065925 แล้วแจ้งชื่อ-สกุล ผู้บริจาค ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมส่งใบนำฝาก ไปที่ โทรสาร.02-220-7403 หรือ Line Id : kstm565 หรือ Emall : kstm.officiat@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-220-7400 ต่อ 4121 , 4217 , 4354 และ 4358 หรือบริจาคผ่านสำนักงานจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ