ปศุสัตว์พะเยาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

             เมื่อเร็วๆ นี้ นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ และนายสุเมธ ปัญญาทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสันสลีและบ้านสันขวาง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย ในพื้นที่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ โดยจัดระเบียบการเลี้ยงโค-กระบือจากการปล่อยธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงแบบโรงเรือนแบ่งพื้นที่คนละ 1งาน จัดทำคลังเสบียงอาหารสัตว์ ลานตากมูลสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบการฆ่าเชื้อยานพาหนะและบุคคลเข้าออกฟาร์ม , จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์กระบือไทย มีเกษตรกรเริ่มต้น 59 ราย จำนวนโค-กระบือ 700ตัว ซึ่งจะมีการส่งเสริมการทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 300ไร่ พื้นที่เลี้ยงปล่อย 50ไร่ แปลงปลูกผักอินทรีย์ 45ไร่ และฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ