จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

            นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชน ตลอดจนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังผู้บริโภคถึงบริเวณที่พักอาศัย โดยการนำสินค้าเคลื่อนที่โดยรถโมบาย เพื่อจำหน่ายสินค้าในกลุ่มตลาดต้องชม รวมถึงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช เป็นต้น เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับประชาชนเกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน กระจายรายได้สู่ชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมห้วงวันที่ 6 - 25 ตุลาคม 2564

            ดังนั้น จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน“โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน” จำนวน 20 จุด ตามสถานที่ ดังนี้ จุดที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา , จุดที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม ตลาดแม่ทองคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา , จุดที่ 3 วันที่ 8 ตุลาคม บริเวณหน้าวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา , จุดที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม บริเวณหน้าวัดบุญเรือง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา , จุดที่ 5 วันที่ 10 ตุลาคม บริเวณหน้าวัดแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา , จุดที่ 6 วันที่ 11 ตุลาคม ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน , จุดที่ 7 วันที่ 12 ตุลาคม ที่ว่าการอำเภอภูซาง , จุดที่ 8 วันที่ 13 ตุลาคม ตลาดสดบ้านน้ำแวน ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ,จุดที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ , จุดที่ 10 วันที่ 15 ตุลาคม ที่ว่าการอำเภอปง , จุดที่ 11 วันที่ 16 ตุลาคม ตลาดบ้านดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง , จุดที่ 12 วันที่ 17 ตุลาคม โบราณสถานเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน , จุดที่ 13 วันที่ 18 ตุลาคม ที่ว่าการอำเภอจุน , จุดที่ 14 วันที่ 19 ตุลาคม ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ , จุดที่ 15 วันที่ 20 ตุลาคม หน้าตลาดสดเทศบาลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ , จุดที่ 16 วันที่ 21 ตุลาคม เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ , จุดที่ 17 วันที่ 22 ตุลาคม บริเวณหน้าวัดแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ , จุดที่ 18 วันที่ 23 ตุลาคม บริเวณหน้าวัดสันต้นหวีดตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา , จุดที่ 19 วันที่ 24 ตุลาคม บริเวณหน้าวัดต๋อมกลาง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา , และจุดที่ 20 วันที่ 25 ตุลาคม เทศบาล ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว

            จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว หาซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค“โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน” ในแต่ละจุดได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431636

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ