เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณริมกว๊านพะเยาและสวนสมเด็จย่า

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 72 ครั้ง

             เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมกันประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขายของบริเวณถนนชายกว๊านและสวนสมเด็จย่า เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และการขออนุญาตต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักสุขาภิบาลอาหารให้ถูกสุขอนามัย และการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ รวมถึงการเดินทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อยอด ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ