จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่เพิ่ม จำนวน 20 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

                 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 16 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวน 20 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 6 รายและติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 14 ราย โดยรายที่ 1- 5 ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อาชีพรับจ้างและในปกครอง ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ภูมิลำเนาตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่จังหวัดสมุทรปราการและกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุน , รายที่ 6เพศหญิง อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ นักศึกษาม.พะเยา ไปสถานที่เสี่ยง (ตลาดบริเวณด้านหน้าและหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่) ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา , รายที่ 7 เพศชาย อายุ 57 ปี ภูมิลำเนาตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปงและที่บ้านโซ้ อำเภอเมืองพะเยา ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 8 เพศชาย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 9 เพศชาย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนาตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่บ้านโซ้ อำเภอเมืองพะเยา ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 10 เพศชาย อายุ 54 ปี ภูมิลำเนาตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง  ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุน , รายที่ 11 ภูมิลำเนาตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุน , รายที่ 12 - 14 ภูมิลำเนาตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุน , รายที่ 15 เพศหญิง อายุ 66 ปี ภูมิลำเนาตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ แม่บ้าน สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยฯที่ไปร่วมงานศพตำบลแม่ต๋ำ ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 16 เพศชาย อายุ 41 ปี ภูมิลำเนาตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ พนักงานงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพะเยา สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยฯที่ไปร่วมงานศพตำบลแม่ต๋ำและไปชนไก่ที่บ้านโซ้ อำเภอเมืองพะเยา ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 17 เพศชาย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 18 เพศชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่บ้านโซ้ อำเภอเมืองพะเยา ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , รายที่ 19เพศชาย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง ไปชนไก่ที่บ้านโซ้ อำเภอเมืองพะเยา ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา , และรายที่ 20 เพศหญิง อายุ 63 ปี ภูมิลำเนาตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ แม่บ้าน สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา

            ทั้งนี้ รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,790 ราย โดยไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม รวมกลับบ้านสะสม 1,712 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 70 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ