สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

              มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกับ บริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด นำเสนอโครงสร้างการจัดการและบริหารจัดการโครงการผลิตกัญชาในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ และชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ในการรับการตรวจสอบมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกและผลิตกัญชาในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย ณ พื้นที่โรงเรือนผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

            ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และคณะกรรมการโครงการผลิตกัญชาในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้แทนจากบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด ร่วมนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำคณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชา จังหวัดพะเยา ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อนขอรับอนุญาตผลิตกัญชา โดยในครั้งนี้ คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการตรวจสอบผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อขอรับใบอนุญาตในการปลูกและผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            ทั้งนี้โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ได้ทำการผลิตและปลูกกัญชง และกัญชา เพื่อนำสารสกัดผลิตยารักษา ใช้ในการพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ศึกษางานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ