กรมการค้าภายใน อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโรงสีต่างพื้นที่ แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวที่ปรับตัวลดลง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

             นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียวปีการผลิต 2564/65 โดยเบื้องต้นได้อนุมัติให้สหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และลำพูน เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโรงสีต่างพื้นที่ โดยกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าบริการจัดการในการรวบรวมเข้าเปลือกเหนียวผ่านผู้เชื่อมโดยตรงในอัตราตันละ 500 บาทระยะเวลาดำเนินการรวบรวม – รับมอบ ห้วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวลดลง

            ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโรงสีต่างพื้นที่ ได้แก่ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด จังหวัดพิจิตร สำหรับโครงการเพิ่มช่องทางตลาดข้าวเปลือกเหนียวปีการผลิต 2564/65 เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวที่เกษตรกรขายได้ให้ราคาสูงขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผ่านสหกรณ์เป็นการกระตุ้นกลไกการตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่องทางการตลาดปกติ อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรอีกด้วย เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431636

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ