โรงพยาบาลพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

               นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม และนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 15 ราย และเข็มที่ 1 จำนวน 2 ราย ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาได้เปิดให้สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนแรก สามารถ walk in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ที่แผนกฝากครรภ์ ทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. เพียงนำสมุดฝากครรภ์และบัตรประชาชนมาแสดง

            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป หากติดเชื้อเสี่ยงอาการหนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 2-3 เท่าของหญิงไม่ตั้งครรภ์ และมีโอกาสเข้า ICU มากกว่าคนไม่ตั้งครรภ์ถึง 5 เท่า และคลอดก่อนกำหนด ส่งผลให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ องค์การต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อทั้งแม่และเด็กในครรภ์ โดยอัตราการตายหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.85 สูงเป็น 2.5 เท่าของคนทั่วไป (ข้อมูล ธ.ค.63-13 ส.ค.64) ซึ่งการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แม่และเด็กในครรภ์ รวมถึงภูมิคุ้มกันจะส่งผ่านการให้นมบุตรอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ