จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer แก่เด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 68 ครั้ง

              นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ภายในศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข็มที่ 1 จำนวน 1,819 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน

            ทั้งนี้ การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตามหลังรับวัคซีนแล้วยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ