อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันปิยมหาราช

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

             วันนี้ (21 ต.ค.64) นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองทั้ง 66 หมู่บ้าน และมวลชนจิตอาสาของอำเภอแม่ใจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2564 และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบหนองเล็งทราย ด้วยการปรับพื้นที่ตลอดเส้นทางระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร และทำกิจกรรมปลูกต้นปอเทืองตลอดเส้นทาง รอบหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานและต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ภายใต้ชื่องานว่า “หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย” โดยมีพื้นที่จัดกิจกรรม เช่น ชมทุ่งดอกทานตะวัน ณ เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ เยี่ยมชมควายนับพันตัว ณ กลุ่มเลี้ยงควายบ้านสันสลี ชมดอกบัวพันไร่ และรับประทานอาหาร ณ ครัวหนองเล็งทราย ชมป่าไคร้พันปี และถ่ายภาพจุดเช็คอิน ณ ท่าเรือหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ