สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 101 ครั้ง

              สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 , 9 , และ 12 ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันทำพิธีบวชป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณวัดป่าแดงบุนนาค หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา เนื่องในวันอนุรักษ์ต้นไม้แห่งชาติปีนี้ นอกจากนั้นยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางเครือข่ายจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            นางจิรารัตน์ ฟองการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนั้น มุ่งหวังให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ใช้สถานที่ของวัดป่าแดงบุนนาค ที่ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และมีโบราณสถานในพื้นที่กว่า 80 ไร่ โดยมีต้นไม้จำนวนมากและมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ