จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Walk in เข็มที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอเมือง ที่ประสงค์รับวัคซีน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 107 ครั้ง

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลพะเยา ภายในศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพะเยา แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

            ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ Walk in เข็มที่ 1 จำนวน 339 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอเมืองพะเยา ที่ประสงค์รับวัคซีน และ Booter เข็มที่ 3 AstraZeneca จำนวน 72 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยการรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้หลังรับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ