จังหวัดพะเยาชี้แจงขอความร่วมมือชมรมธนาคารจังหวัดให้บริการประชาชนทั้งที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยจะกำหนดมาตรการให้บริการสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่อไป พร้อมย้ำไม่ได้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  จากกรณีที่มีกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของธนาคารในจังหวัดพะเยาว่า จังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้หารือร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา  ซึ่งเห็นพ้องร่วมกันในมาตรการการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการของธนาคาร  โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19แล้วสามารถรับบริการได้ตามปกติ  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ก็ยังสามารถติดต่อรับบริการจากธนาคารได้ตามปกติเช่นเดียวกันโดยจังหวัดจะหารือกับตัวแทนชมรมธนาคารถึงมาตรการการให้บริการประชาชนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่อไป    โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าหนังสือที่มีการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นการขอความร่วมมือกับทางชมรมธนาคารจังหวัด  ไม่ได้เป็นคำสั่งการงดให้บริการตามที่เข้าใจ   

ทั้งนี้เป้าหมายของจังหวัดคือการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมทุกพื้นที่ร้อยละ 70 ของประชากร   ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 46.64  โดยกลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ 57.83 ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ 60.09

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวดารุณี เมฆสุวรรณ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ