มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” สนับสนุนให้คนพะเยาสร้างรายได้จากอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

             ที่ บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” ซึ่งภายในงานมีการจัดตลาดตั้งแคร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารท้องถิ่นวิถีคนพะเยา จากผู้ประกอบ ร้านค้า ในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถเดินซื้ออาหารเช้าและนั่งชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบริเวณริมกว๊านพะเยาได้อีกด้วย

            ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ถือเป็นหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาไปสู่การขึ้นทะเบียน “เมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning city) ของ UNESCO สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) โดยเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อผลักดันจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในเครือข่าย UNESCO ซึ่งจะส่งใบสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้

            ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” ถือเป็นการขยายความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็น Phayao Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ในเข้าสู่เครือข่าย UNESCO ต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ